Szkoła

REGULAMIN SZKOŁY:

1. Klienci szkoły narciarskiej STAN SPORT korzystają z WYCIĄGU TAŚMOWEGO BEZPŁATNIE

2. Szkolenie wymagające wykorzystania POZOSTAŁYCH WYCIĄGÓW na terenie Ośrodka Laskowa-Ski wymaga od Klienta zakupu karnetu we własnym zakresie.

3. Lekcja trwa 55 minut (2h=115 minut 3h=175 minut).

4. Klienci szkoły narciarskiej STAN SPORT spotykają się z instruktorem przed biurem szkoły.

5. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować minimum 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie ANULOWANA.

6. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

7. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.

8. Szkoła STAN SPORT nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

9. Do szesnastego roku życia, kask na zajęciach jest obowiązkowy.

10. Instruktor narciarstwa lub snowboardu w ramach szkolenia prowadzi zajęcia dydaktyczne zgodnie z metodyką nauczania Polskiego Związku Narciarskiego (SITN) lub Polskiego Związku Snowboardowego.

Cennik

Ilość osób

1-godzina

2-godziny

Pakiet 5 lekcji

1 osoba

80 zł

150 zł

360 zł

Lekcja grupowa 2 osobowa

110 zł

200 zł

495 zł

Lekcja grupowa 3 osobowa

130 zł

240 zł

585 zł

Lekcja grupowa 4 osobowa

140 zł

260 zł

630 zł

Lekcja grupowa 5 osobowa

160 zł

290 zł

720 zł

Jazdy na nartach i snowboardzie uczą pomocnicy, instruktorzy i trenerzy narciarstwa SITN, PZN, MENiS i PZS.